SPOTKANIA W SPRAWIE USTAWY

ZESPÓŁ REKTORSKI ZAPRASZA DO DYSKUSJI WOKÓŁ USTAWY 

Czym jest uniwersytet badawczy? Kto i w jaki sposób powinien wybierać rektora? Uczelnia czy wydział powinien być podmiotem uprawnień? W jaki sposób dbać o jakość kształcenia? To tylko niektóre z ważnych pytań, które zdominowały w ostatnim czasie dyskusję o reformie szkolnictwa wyższego w Polsce.

W ramach cyklu spotkań pod wspólną nazwą „Porozmawiajmy o przyszłej ustawie” inicjujemy szerszą niż dotychczas dyskusję na Uniwersytecie Warszawskim na temat nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, przygotowywanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (http://www.nauka.gov.pl/ustawa20/).

Dotychczas odbyły się liczne spotkania i konferencje w ramach Narodowego Kongresu Nauki, na których poruszane były tematy kluczowe dla przyszłej ustawy. 19 czerwca konferencja NKN odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim, a jej tematem będzie ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym (www.nkn.gov.pl).

Przy tej okazji chcielibyśmy zastanowić się nad tym, jak w obliczu nachodzących zmian wyobrażamy sobie przyszłość Uniwersytetu Warszawskiego? Nie chcemy recenzować trzech projektów założeń do nowej ustawy, zgłoszonych na konkurs ogłoszony przez Ministerstwo. Zależy nam natomiast na wspólnym zidentyfikowaniu i zdefiniowaniu opinii, potrzeb i oczekiwań dotyczących rozwoju Uniwersytetu.

W związku z tym Zespół Rektorski Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza Państwa do udziału w moderowanych spotkaniach, którym przypisujemy pierwszorzędne znacznie dla zrealizowania zarysowanych wyżej celów oraz do podzielenia się swoimi refleksjami.

Na spotkania zapraszamy wszystkich członków społeczności UW: pracowników, doktorantów, studentów, absolwentów. 

Będziemy też wdzięczni za przesłanie opinii w wersji elektronicznej. W tym celu przygotowaliśmy listę zagadnień, którą można wykorzystać jako materiał pomocniczy. Opinie można przesyłać mailem na adres nowaustawa@uw.edu.pl. O przesłanie opinii prosimy szczególnie tych z Państwa, którzy nie będą mogli wziąć udziału w spotkania moderowanych. Zależy nam na głosie wszystkich członków społeczności UW!

SPOTKANIA NA KAMPUSACH

Zapraszamy do rejestrowania się na spotkania, związane z nową ustawą (rejestracja jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby spotkań i że administratorem danych jest Uniwersytet Warszawski).
Zostały one zorganizowane wokół czterech następujących zagadnień:

  • Uniwersytet badawczy
  • Sposób wyłaniania rektora
  • Uczelnia jako podmiot uprawnień
  • Jakość kształcenia

Na każde z zagadnień spojrzymy podczas spotkań z dwóch perspektyw:
a) Argumentów "za" i "przeciw" dotyczących zmian w obszarze danego zagadnienia.
b) Wypracowania rekomendacji, jakie potencjalne rozwiązania powinny zostać wdrożone na Uniwersytecie Warszawskim.

Jedno spotkanie jest podzielone na dwie części, każda część trwa dwie godziny.
Podczas każdej części równolegle toczą się dyskusje w czterech grupach.
Każda dyskusja dotyczy jednego z czterech powyższych zagadnień.

Rejestracja:

Spotkanie: Kampus Ochota 23.05.2017, 10.00-14.20 - zobacz plan spotkania i zarejestruj się.
(Budynek CNBCh)

Spotkanie: Kampus Centralny, Powiśle 24.05.2017, 15.00-19.20 - zobacz plan spotkania i zarejestruj się.
(Budynek przy Dobrej 55)

Spotkanie: Kampus Służewiec 02.06.2017, 10.00-14.20 - zobacz plan spotkania i zarejestruj się.
(Budynek Wydziału Zarządzania)

Spotkanie: Kampus Centralny, Powiśle 27.06.2017, 11.00-13.00 - zobacz plan spotkania i zarejestruj się.
(Budynek przy Dobrej 55)

Spotkanie: Kampus Centralny, Powiśle 29.06.2017, 10.00-12.00 - zobacz plan spotkania i zarejestruj się.
(Budynek przy Dobrej 55)

Liczba miejsc na spotkaniach jest ograniczona, jeżeli jednak zainteresowanie przekroczy nasze obecne możliwości, zorganizujemy dodatkowe spotkania.

Materiały dla uczestników warsztatów:

Wyciąg z trzech projektów założeń do ustawy przygotowany przez BWR
Wyłanianie uniwersytetów badawczych materiał do dyskusji
Opinia Obywateli Nauki
Opinia i zestawienie FRP – KRASP
Link do strony NKN z prezentacjami projektów
Fakty i liczby
Materiały o UW do pobrania

Kontakt


E-mail: nowaustawa@uw.edu.pl