UNIWERSYTECKA DYSKUSJA WOKÓŁ NOWEJ USTAWY

W dniach 5-19 marca 2018 roku odbyło się 8 moderowanych spotkań pn. „Porozmawiajmy o przyszłej ustawie” zorganizowanych z inicjatywy Zespołu Rektorskiego Uniwersytetu Warszawskiego w obliczu planowanych zmian ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce.

Celem spotkań było wzbudzenie refleksji społeczności akademickiej nad mechanizmami i procesami wynikającymi z obecnych regulacji prawnych oraz poszukanie rozwiązań w kluczowych obszarach funkcjonowania Uczelni: kształceniu, badaniach i rozwoju kadry - możliwych do wprowadzenia w świetle nowych przepisów zakładających większą autonomię uczelni.

Spotkania były okazją do wyrażenia opinii, potrzeb, oczekiwań, a także identyfikacji obszarów problemowych w działaniu naszej uczelni. Dawały też sposobność do sformułowania oczekiwań wobec aktów wykonawczych do nowej ustawy.

W spotkaniach wzięło udział 217 osób - pracowników naukowo-dydaktycznych, administracyjnych, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni. Wszystkim dziękujemy za udział i aktywną postawę.

Materiały dla uczestników warsztatów:

Kontakt

Wszelkie uwagi prosimy zgłaszać pod adres: nowaustawa@uw.edu.pl