Publications

Dekalog edukacji internetowej
Wieczorkowska, G., Madey, J., Dekalog edukacji internetowej, w: P. Wiemann, & G. Domańska-Żurek (Red.), VI konferencja Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2007, str. 10-17.

Dziesięć lat e-nauczania na Uniwersytecie Warszawskim
Wilkin M., Dziesięć lat e-nauczania na Uniwersytecie Warszawskim, w: M. Dąbrowski & M. Zając (Red.), E-learning w szkolnictwie wyższym – potencjał i wykorzystanie, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2010, s.221-230

E-angielski na Uniwersytecie Warszawskim
Bednarczyk, I., Jonatowska, J., E-angielski na Uniwersytecie Warszawskim, w: E. Gajek, & D. Goltz-Wasiucionek (Red.), Kształcenie komplementarne a dydaktyka języków obcych, Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz 2008, str. 51-60.

E-fiszka w Moodle – model systemu Leitnera w e-nauczaniu
Żukowska, A., Rudak, L., E-fiszka w Moodle — model systemu Leitnera w e-nauczaniu, w: L. Rudak (Red.), Wybrane zagadnienia e-edukacji, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2009, str. 169-180.

E-learning versus T-learning
Medey, J., Rudak, L., E-learning versus T-learning, Bio-algorithms and med-systems, Vol. 5, No. 9 2009, str.103-108.

E-learning – nieodkryte terytorium
Bednarczyk, Rudak, L., E-learning — nieodkryte terytorium, w: M. Dąbrowski & M. Zając (Red.), E-edukacja — analiza dokonań i perspektyw rozwoju, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2009, str. 59-64.

E-nauczanie dla wielu czy dla nielicznych
Wilkin, M., E-nauczanie dla wielu czy dla nielicznych, w: M. Dąbrowski & M. Zając (Red.), E-edukacja — analiza dokonań i perspektyw rozwoju, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2009, str. 25-34.

E-nauczanie języków obcych na Uniwersytecie Warszawskim
Bednarczyk, I., Krawczyk, T., E-nauczanie języków obcych na Uniwersytecie Warszawskim, Perspektywy rozwoju e-UCZELNI w kontekście globalnej informatyzacji, Publikacja konferencyjna e-Uczelnia, Gdańsk 2009, str. 311-318.

E-nauczanie języków obcych na Uniwersytecie Warszawskim
Bednarczyk, I., Krawczyk, T., E-nauczanie języków obcych na Uniwersytecie Warszawskim, w: H. Krawczyk (Red.), Technologie informacyjne, Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2009, str. 21-28.

E-nauczanie w opiniach nauczycieli kształcących się przez Internet
Wilkin M., E-nauczanie w opiniach nauczycieli kształcących się przez Internet, w: T. Lewowicki & B. Siemieniecki (Red.), Współczesne problemy kształcenia na odległość praktyce edukacyjnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, str. 339-351.

IBIZA – E-zajęcia ogólnouniwersyteckie w Uniwersytecie Warszawskim
Sidor, D., Rudak, L., IBIZA — E-zajęcia ogólnouniwersyteckie w Uniwersytecie Warszawskim, Perspektywy rozwoju e-UCZELNI w kontekście globalnej informatyzacji, Publikacja konferencyjna e-Uczelnia, Gdańsk 2009, str. 29-36.

IBIZA – E-zajęcia ogólnouwniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Rudak, L., Sidor, D., IBIZA — E-zajęcia ogólnouwniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim, w: H. Krawczyk (Red.), Technologie informacyjne, Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2009, str. 181-188.

Jaki kurs internetowy jest atrakcyjny i dla kogo? Rola osobowości, formy e-edukacji oraz sposobów komunikacji
Król, D., Mieszkowska, A., Jaki kurs internetowy jest atrakcyjny i dla kogo? Rola osobowości, formy e-edukacji oraz sposobów komunikacji, w: L. Rudak (Red.), Wybrane zagadnienia e-edukacji, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2009, str. 47-64.

Koncepcja metodologii opracowywania jednostek dydaktycznych
Rudak, L., Koncepcja metodologii opracowywania jednostek dydaktycznych, w: R. Rak, B. Galwas, & E. Piwowarska (Red.), Postępy e-edukacji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008, str. 203-210.

Opinie Polaków o e-kształceniu
Drzewińska, A., Król, D., Wilkin, M., Opinie Polaków o e-kształceniu, w: R. Rak, B. Galwas, & E. Piwowarska (Red.), Postępy e-edukacji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008, str. 141-151.

Podatność przedmiotów akademickich na e-nauczanie
Bednarczyk, I., Rudak, L., Podatność przedmiotów akademickich na e-nauczanie, w: M. Dąbrowski, & M. Zając (Red.), E-edukacja dla rozwoju społeczeństwa, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2008, str. 132-139.

Przysięga e-oceniania
Rudak, L., Przysięga e-oceniania, w: T. Lewowicki & B. Siemieniecki (Red.), Kształcenie na odległość praktyce edukacyjnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, str. 182-192.

Rola e-nauczyciela przyszłości
Michałowicz, B., Rudak, L., Rola e-nauczyciela przyszłości, w: R. Rak, B. Galwas, & E. Piwowarska (Red.), Postępy e-edukacji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008, str. 185-191.

Rozwój e-nauczania na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1999-2005
Wilkin, M., Mieszkowska, A., Krawczyk, T., Rozwój e-nauczania na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1999-2005, w: P. Wiemann, & G. Domańska-Żurek (Red.), VI konferencja Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2007, str. 290-300.

Specyfika edukacji internetowej. Model dydaktyczny COME
Wieczorkowska, G., Bednarczyk, I., Specyfika edukacji internetowej. Model dydaktyczny COME, w: M. Tanaś (Red.), Kultura i język mediów, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007.

Specyfika komunikowania w i-nauczaniu (wybrane problemy)
Wilkin, M., Specyfika komunikowania w i-nauczaniu (wybrane problemy), w: B. Skotnicki, & J. Czekańska (Red.), Rola i miejsce e-learningu we współczesnej edukacji, Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie, Krosno 2008, str. 57-69.

Stacjonarnie czy przez Internet. Indywidualizacja wyboru kształcenia
Wilkin M., Stacjonarnie czy przez Internet. Indywidualizacja wyboru kształcenia, w: L. Banachowski (Red.), Postępy e-edukacji, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2010, str. 67-75.

Stacjonarnie czy przez Internet. Indywidualizacja wyboru kształcenia
Wilkin M., Stacjonarnie czy przez Internet. Indywidualizacja wyboru kształcenia, w: L. Banachowski (Red. nauk.), Postępy e-edukacji, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2010, s. 67-75

Taksonomia e-kursów
Sidor, D., Rudak, L., Taksonomia e-kursów, w: R. Rak, B. Galwas, & E. Piwowarska (Red.), Postępy e-edukacji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008, str. 211-219.

Ten trzeci – integrator kursu internetowego (podejście praktyczne)
Bednarczyk, I., Michałowicz, B., Rudak, L., Ten trzeci – integrator kursu internetowego (podejście praktyczne), w: T. Lewowicki & B. Siemieniecki (Red.), Kształcenie na odległość praktyce edukacyjnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, str. 306-317.

Uniwersytet Warszawski w Internecie - szansa dla wielu
Wilkin, M., Wieczorkowska, G., Uniwersytet Warszawski w Internecie - szansa dla wielu, w: M. Kowalski (Red.) Europejski wymiar edukacji zawodowej — każda edukacja prowadzi do zatrudnienia, Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne, Szczecin 2002, str. 51-60

W poszukiwaniu profilu e-studenta. Analiza danych i opinii studentów uczestniczących w zajęciach internetowych na Uniwersytecie Warszawskim
Eljaszuk, M., Mieszkowska, A., Nowak, A., Rybicki, T., W poszukiwaniu profilu e-studenta. Analiza danych i opinii studentów uczestniczących w zajęciach internetowych na Uniwersytecie Warszawskim, w: P. Wiemann, & G. Domańska-Żurek (Red.), VI konferencja Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2007, str. 301-312.

W poszukiwaniu wyznaczników jakości e-kursu
Mieszkowska, A., Żukowska, A., W poszukiwaniu wyznaczników jakości e-kursu, w: A. Wierzbicka (Red.), Akademia on-line vol. 2., Łódź 2006

Wstęp do automatycznego oceniania zadań otwartych
Rudak, L., Wstęp do automatycznego oceniania zadań otwartych, w: L. Rudak (Red.), Wybrane zagadnienia e-edukacji, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2009, str. 156-168.

Zadanie otwarte jako przykład budowania interakcji w e-nauczaniu
Rudak L., Wilkin M., Zadanie otwarte jako przykład budowania interakcji w e-nauczaniu, w: B. Siemieniecki, T. Lewowicki (Red.), Media w edukacji – poglądy. Zastosowania. Społeczne postrzeganie. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 119-134