UNIWERSYTECKA DYSKUSJA WOKÓŁ NOWEJ USTAWY

Wraz z początkiem roku akademickiego 2018/2019 weszła w życie nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

Uchwalenie nowego statutu Uniwersytetu to rola Senatu, ale wypracowanie zawartych w nim rozwiązań, to zadanie dla całej wspólnoty akademickiej. Poprzez dyskusję wewnątrzuniwersytecką i prace rektorskich zespołów zwanych think tankami już od ponad roku przygotowujemy się na Uniwersytecie Warszawskim do zmian.

Podczas kolejnej tury spotkań zaplanowanych na 6 i 7 listopada 2018 roku chcemy rozmawiać z Państwem o konkretnych koncepcjach, przygotowanych z udziałem rektorskich think tanków, takich jak: powołanie rad dyscyplin naukowych, utworzenie 4 szkół doktorskich czy powołanie Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia. 

Już dziś serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w spotkaniach.

 

REJESTRACJA

  

Swoje opinie mogą Państwo wciąż przesyłać pod adres: nowaustawa@uw.edu.pl


MATERIAŁY (dostęp do wybranych materiałów wymaga zalogowania się):