Edukacja filmowa w Polsce i świecie – rozwiązania systemowe i studia przypadków

PEAM - PROGRAM EDUKACJI AUDIOWIZUALNEJ I MEDIALNEJ

Cel, zadania i uzasadnienie potrzeby realizacji programu PEAM

Wprowadzenie do powszechnego obiegu Programu Edukacji Audiowizualnej i Medialnej wykorzystującego dostępne w Polsce zasoby i tradycje analityczne, najnowocześniejsze technologie multimedialne i e-learningowe, spełniającego kryteria Otwartych Zasobów Edukacyjnych oraz uznającego status uczestnika mediów jako kreatywnego podmiotu procesu interaktywnej edukacji jest istotnym celem na polskim rynku edukacyjnym w latach 2012-2022. Realizacja celu doprowadzi do zmiany reguł panujących na tym rynku, do wzrostu efektywności zdobywania wiedzy i umiejętności, a także do zmiany zachowań w sieci i innych mediach oraz zmiany zasad komunikacji społecznej w Polsce i komunikacji Polaków ze światem zewnętrznym.

Na głębszym poziomie realizacja celu wzmocni uczestnika mediów w działaniach na rzecz poszukiwania duchowości, nazywania wartości i przekonań oraz zrozumienia własnej, grupowej i społecznej tożsamości.

Coraz liczniejsze i cenne inicjatywy dot. edukacji audiowizualnej i medialnej oraz powstające raporty na ten temat (m. in. Cyfrowa przyszłość. Edukacja medialna i informacyjna w Polsce – raport otwarcia, Edukacja filmowa w polskiej szkole. Na podstawie opinii nauczycieli uczestniczących w warsztatach „Filmoteki Szkolnej”, Katalog kompetencji medialnych i informacyjnych) wskazują na potrzebę:

 1. prowadzenia kompleksowych badań nad stanem kompetencji i edukacji audiowizualnej i medialnej oraz badań nad zastosowaniem mediów i środków audiowizualnych w edukacji wszystkich szczebli w Polsce – przeprowadzonych na reprezentatywnych próbach;
 2. stworzenia kompleksowego i otwartego programu edukacji audiowizualnej (medialnej) oraz programu zastosowania mediów i środków audiowizualnych w edukacji wszystkich szczebli.

Choć mało jest badań przeprowadzonych na reprezentatywnych próbach, powszechnym jest sąd, że stan rzeczy nazwany w pkt. 1 jest niezadawalający (a nawet krytyczny), wykorzystywane narzędzia edukacyjne – anachroniczne i niedostosowane do szybko zmieniającej się wizji świata i potrzeb współczesnego człowieka – uczestnika mediów, a nauczyciele i wykładowcy – nienadążający za uciekającymi w przyszłość mediami.

W tym miejscu należy podkreślić, że zarysowany powyżej problem występuje w wielu krajach i podejmowane są próby jego rozwiązania (np. na rynku niemieckim przeznaczy się na sam e-learning w 2012 roku 200 mln euro). Dlatego też pierwszym etapem naszej działalności będzie zorganizowanie 23 listopada 2013 roku konferencji pt. „Edukacja filmowa i medialna w świecie i w Polsce – nowe możliwości oraz studia przypadków”.

ZESPÓŁ PROGRAMOWY

 1. Prof. dr hab. Janusz Adamowski – Dziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW
 2. Dr Dominik Batorski – Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW
 3. Dr Izabella Bednarczyk – Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW
 4. Beata Chmiel – Pełnomocnik dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej ds. badań i rozwoju
 5. Prof. dr hab. Janusz Czapiński – Wydział Psychologii UW
 6. Prof. dr hab. Krzysztof Diks – Instytut Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW
 7. Dr hab. Barbara Fatyga, prof. UW – Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW
 8. Dr hab. Anna Giza-Poleszczuk, prof. UW – Prorektor ds. Rozwoju i Polityki Finansowej
 9. Doc. dr Krzysztof Kopczyński – Prezes Eureka Media Sp. z o.o., Instytut Polonistyki Stosowanej UW, coach ICC
 10. Prof. dr hab. Marek Krajewski – Instytut Socjologii UAM, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 11. Dr Tomasz Krawczyk – Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW
 12. Dr Iwona Kurz – Instytut Kultury Polskiej UW
 13. Doc. dr Piotr Lehr-Spławiński – Instytut Polonistyki Stosowanej UW
 14. Jarosław Lipszyc – Prezes Fundacji Nowoczesna Polska
 15. Prof. dr hab. Jan Madey – Pełnomocnik Rektora UW ds. Edukacji Multimedialnej
 16. Doc. dr Barbara Mąkosa-Stępkowska – Instytut Dziennikarstwa Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW
 17. Agnieszka Odorowicz – Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
 18. Anna Sienkiewicz-Rogowska – Pełomocnik Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej ds. Upowszechniania Kultury Filmowej i Promocji
 19. Prof. dr hab. Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska – Wydział Zarządzania UW
 20. Prof. dr hab. Sławomira Żerańska-Kominek – Instytut Muzykologii UW

Zadania

Wykonanie fazy przygotowawczej etapu I projektu PEAM (Program Edukacji Audiowizualnej i Medialnej)

 1. Określenie celu, zadań w etapie I i uzasadnienia potrzeby realizacji Projektu
 2. Powołanie zespołu realizującego etap I
 3. Organizacja konferencji poświęconej edukacji audiowizualnej oraz zastosowaniu multimediów i e-learningu w edukacji audiowizualnej (poszukiwanie zagranicznych wzorców)
 4. Określenie misji i wizji[plik pdf]
 5. Określenie zasad współpracy i sposobu finansowania etapu I [plik pdf]
 6. Określenie mierników realizacji celu etapu I [plik pdf]
 7. Przeprowadzenie analizy SWOT [plik pdf]
 8. Uzasadnienie e-learningu jako metody realizacji PEAM, opartego na wykorzystywaniu narzędzi multimedialnych w celu tworzenia i kreatywnego przekształcania zawartości [plik pdf]
 9. Uzasadnienie metody realizacji projektu jako spełniającego kryteria Otwartych Zasobów Edukacyjnych [plik pdf]
 10. Opracowanie 2-godzinnego programu pilotażowego pokazującego narzędzia i metody PEAM na przykładzie wybranej (jednej) dziedziny Dostęp do kursu [wymaga założenia konta]

Sponsor

Partnerzy