Edukacja filmowa i medialna w Polsce i na świecie
- rozwiązania systemowe i studia przypadków,
Warszawa, 6 - 7 maja 2015, język konferencji - angielski

Rejestracja zamknięta.