Edukacja filmowa i medialna w Polsce i świecie – rozwiązania systemowe i studia przypadków

Konferencja międzynarodowa – Warszawa, 6-7 maja 2015

W ramach Programu Edukacji Audiowizualnej i Medialnej (PEAM)- realizowanego z inicjatywy Uniwersytetu Warszawskiego od 2012 roku - poszukujemy najlepszej formuły dla edukacji filmowej i medialnej w Polsce. Jest to szczególnie ważne w okresie szybkich przekształceń życia publicznego, w którym nie sposób już uczestniczyć bez umiejętności krytycznej analizy mediów.

W Polsce, choć istnieje niemało dobrze działających inicjatyw oddolnych, nie zostały wprowadzone rozwiązania, które traktowałyby zagadnienie systemowo. Dlatego też chcemy przyjrzeć się dorobkowi innych krajów w tej dziedzinie i w dniach 6-7 maja 2015 roku organizujemy w Warszawie konferencję pod tytułem „Edukacja filmowa i medialna w Polsce i świecie – rozwiązania systemowe i studia przypadków”.

Na konferencji spotkają się praktycy edukacji filmowej i medialnej z co najmniej 10 krajów. Ambicją organizatorów jest zaproszenie twórców (reprezentantów) projektów spektakularnych, wysoko ocenianych, stabilnych, dobrze znanych co najmniej w swoich krajach, wzorcowych, zorientowanych na rozwój.

Celem konferencji jest:

 1. publikacja on-line referatów i dyskusji;
 2. publikacja artykułu podsumowującego obrady;
 3. publikacja artykułu opisującego możliwości wykorzystania przedstawionych rozwiązań systemowych w działaniach ponadregionalnych;
 4. publikacja artykułu opisującego możliwości wykorzystania przedstawionych rozwiązań systemowych w Polsce.

Wymagania wobec referatów są następujące:

 • przedstawienie się referenta (wykształcenie, miejsce pracy i funkcja, staż pracy, najważniejsze osiągnięcia w branży filmowej i/lub medialnej);
 • przedstawienie reprezentowanego przedsięwzięcia (nazwa, lokalizacja, cel działania, program i zakres działania, czas działania, budżet i struktura finansowania, metody zdobywania funduszy, najważniejsze osiągnięcia, opinie o działalności);
 • opis rozwiązań systemowych (państwowych) przyjętych w danym kraju (a także regionie, mieście, na innym obszarze) wspierających przedsięwzięcie, jak również przeszkadzających mu w działaniu (w tym wypadku prosimy o opis ew. działań podejmowanych na rzecz zmiany sytuacji);
 • opis lokalnej (międzynarodowej, regionalnej) współpracy z innymi instytucjami o podobnym charakterze i wspólnych celach;
 • opis współpracy ze sponsorami, wykorzystywanych strategii marketingowych i PR, sposobów budowania audytorium;
 • ocena obecnej sytuacji przedsięwzięcia, opis strategii rozwoju przedsięwzięcia, dalszych i bliższych celów.

Konferencja odbędzie się w języku angielskim. Przewidziane są zgłoszenia w charakterze:

 • referenta;
 • uczestnika dyskusji;
 • obserwatora;
 • partnera/instytucji wspierającej/sponsora.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem formularza. Program konferencji i informacje organizacyjne będą dostępne od 31 marca 2015.

Zapraszamy!

Twórcy programu konferencji:

 • dr Krzysztof Kopczyński kk@eurekamedia.info
 • Joanna Wendorff-Østergaard joanna@friendsfirst.eu

Sekretarz konferencji:

 • Paweł Jaskulski pjaskulski@student.uw.edu.pl

Partnerzy:

 • Polski Instytut Sztuki Filmowej,
 • Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Creative Europe Desk Polska,
 • Eureka Media Sp. z o.o.

Sponsor

Partnerzy