Publikacja

O TOMIE "RÓŻNE OBLICZA EDUKACJI AUDIOWIZUALNEJ"

Na początku była międzynarodowa konferencja...

... "Edukacja filmowa i medialna w Polsce i świecie - rozwiązania systemowe i studia przypadków", zorganizowana na Uniwersytecie Warszawskim w maju 2015 roku. Odwiedziły nas wtedy osoby z wielu krajów - Czech, Irlandii Północnej, Wielkiej Brytanii i Ukrainy. Najnowsze technologie pozwoliły połączyć się ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i USA. Dzięki temu ci, którzy nie mogli na co dzień się spotkać, zyskali szansę wymiany swoich marzeń i doświadczeń.

Później pojawił się pomysł opracowania tomu...

... łączącego wystąpienia wygłoszone podczas konferencji z tekstami wprowadzającymi w tematykę edukacji audiowizualnej. Redaktorzy tomu wybrali te referaty, które pomogą poszerzyć wiedzę o kinie i współczesnych mediach. Dlatego właśnie "Różne oblicza edukacji audiowizualnej" są dostępne w Internecie. By każdy mógł - jak żartowała Susanne Wad - "kraść" od bardziej doświadczonych kolegów, oraz - o czym mówił Pavel Bednařik - uczyć się na ich błędach. A przy tym zarazić się od nich energią i pasją.

Mamy nadzieję, że nasza publikacja pomoże Wam zrobić pierwszy krok w stronę edukacji audiowizualnej... :)

Publikacja została wydana w otwartym dostępie na licencji Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe. PDF oraz filmy umieszczone na portalu YouTube stanowią całość.

redakcja tomu: Paweł Jaskulski oraz Mariusz Koryciński

recenzja naukowa tomu: dr Joanna Frużyńska

program konferencji: Krzysztof Kopczyński oraz Joanna Wendorff-Østergaard

współfinansowanie publikacji: Polski Instytut Sztuki Filmowej

wydawca: Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW oraz Eureka Media

patroni publikacji: Instytut Polonistyki Stosowanej oraz Film & TV Kamera

partnerzy konferencji: Polski Instytut Sztuki Filmowej, Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW, Creative Europe Desk Polska, Eureka Media oraz Fundacja Edukacji Kulturalnej Ad Arte

sponsor konferencji: 3D Mind Films

patroni medialni konferencji: TVP Kultura, Radio Kampus, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, dlastudenta.pl, Fundacja Edukacja Kulturalnej Ad Arte, filmneweurope.pl, EKRANy oraz giełda-inwestora.pl

Sponsor

Partnerzy