Ukraina – Polska. Nowe spojrzenie. Seminarium w Kijowie

8 i 9 grudnia 2017 roku zorganizowaliśmy w Kijowie – dzięki Instytutowi Adama Mickiewicza i innym partnerom – seminarium „Ukraina – Polska. Nowe Spojrzenie”, na którym przedyskutowaliśmy najważniejsze sfery relacji kulturalnych, historycznych i społecznych Polski i Ukrainy, określając oczekiwania założonej grupy odbiorców w tym zakresie.

Nasze wstępne pytania brzmiały:

  • Jaka wiedza o obu krajach i ich kulturze jest obecnie potrzebna ich mieszkańcom?
  • Jak dyskutować o problemach wzajemnych relacji i szukać wspólnych celów?
  • Jakie technologie, strategie komunikacyjne i narzędzia marketingu wykorzystać, by dotrzeć do jak największej grupy odbiorców – uczestników interaktywnego projektu?

Seminarium Ukraina – Polska. Nowe spojrzenie było I etapem projektu dokumentalnej platformy interaktywnej, która przedstawi w sposób rozległy tematycznie, wielowątkowy i uwzględniający różne punkty widzenia historię relacji polsko-ukraińskich i problemy współczesnych stosunków obu społeczeństw. Ważną częścią platformy będą 2 dokumentalne filmy interaktywne, w których zostaną wykorzystane materiały nagrane specjalnie i archiwalia, jak również integralne dzieła autorskie. Realizatorami będą studenci i młodzi absolwenci szkół filmowych i kierunków medialnych z obu krajów wyłonieni w konkursie.

Prezentacje na seminarium przedstawili dr hab. Krzysztof Kopczyński (Eureka Media, Instytut Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego) i dr Bartłomiej Michałowicz (Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego), a głównym konsultantem był Gennady Kofman (dyrektor programowy Festiwalu Praw Człowieka DocuDays w Kijowie).

Poglądy i oczekiwania uczestników ukazuje nagranie:

Zapraszamy do wyrażania opinii i dalszej współpracy. info@eurekamedia.info