Dobre e-zajęcia - wskazówki praktyczne

Podczas naszych szkoleń prowadzonych dla społeczności UW przekazujemy najważniejsze informacje dotyczące przygotowywania i prowadzenia zajęć e-learningowych. Podstawową wiedzę na ten temat chcemy także upowszechniać poza szkoleniami - dlatego opracowaliśmy zestaw wskazówek praktycznych, które przydadzą się każdej osobie prowadzącej zajęcia zdalne lub przygotowującej się do tego. Zapraszamy do zapoznania się z naszą "Drogą do dobrych e-zajęć"! Osoby zainteresowane podstawami metodycznymi wskazówek zapraszamy do działu Metodyka.

Data opracowania: kwiecień 2017 r. Data ostatniej aktualizacji: sierpień 2020 r.

Cytowanie: Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego (2020). Droga do dobrych e-zajęć. Wskazówki praktyczne. http://come.uw.edu.pl/pl/dobrezajecia

Pobierz ulotkę w formacie PDF

Przygotowanie e-zajęć

 1. Skorzystaj ze wsparcia CKC UW: szkoleń dla kadry naukowo-dydaktycznej, kursów z instrukcjami i wskazówkami: "Niezbędnik prowadzącego" i "Niezbędnik egzaminatora" oraz helpdesku: pomoc-ckc(at)uw.edu.pl.
 2. Zamów przestrzeń kursową na swoje zajęcia na platformie Kampus.
 3. Przygotuj następujące informacje dla Modułu zerowego, aby zorganizować pracę na e-zajęciach: 
 4. - opis e-zajęć (sylabus),
  - terminarz,
  - warunki zaliczenia,
  - regulamin uczestnictwa,
  - kanały komunikacji na e-zajęciach,
  - uzyskanie pomocy technicznej,
  - niezbędne oprogramowanie,
  - kontrakt studencki (opcjonalnie – quiz ze znajomości zasad panujących na kursie).
 5. Określ cel ogólny kursu oraz cele szczegółowe dla poszczególnych modułów/sekcji/tematów.
 6. Dobierz/zgromadź/wybierz materiały potrzebne do przeprowadzenia e-zajęć z podziałem na materiały obowiązkowe oraz dodatkowe. Przestrzegaj praw autorskich.
 7. Zaplanuj różnorodne metody podawania treści, np. nagrania wideo, audio, prezentacja, dokument tekstowy/graficzny oraz aktywności dla studentów np. praca w grupie, warsztaty, dyskusje. Staraj się, żeby student uczył się poprzez działanie.
 8. Zaplanuj, w jaki sposób sprawdzisz wiedzę i umiejętności uczestników w poszczególnych sekcjach oraz na koniec kursu. 
 9. Sprawdź, czy forma materiałów jest spójna i logiczna oraz czy polecenia do zadań są sformułowane precyzyjnie, jednoznacznie i zawierają informację, co będzie oceniane.
 10. Upewnij się, że Twoje materiały są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.
 11. Skonsultuj swoje pomysły z CKC UW :)
 12. Sprawdź kompletność e-zajęć i działanie wszystkich umieszczonych na nich elementów.

Prowadzenie e-zajęć

 1. Przypomnij sobie sylabus i zasady panujące na e-zajęciach.
 2. Zapoznaj się z materiałami i aktywnościami na e-zajęciach, aby umieć z nich korzystać.
 3. Sprawdź aktualność linków, otwieranie i wyświetlanie się materiałów i multimediów oraz ustawienia interaktywnych elementów e-zajęć (np. zadania, quizy itp.).
 4. Upewnij się, że Moduł zerowy jest dostępny dla studentów, a pozostałe treści e-zajęć są ukryte.
 5. Upewnij się, że na e-zajęciach są obecni studenci (lista jest zsynchronizowana z USOS). Jeżeli nie wiesz, jak autoryzować studentów, skontaktuj się z CKC UW.
 6. Przedstaw się uczestnikom i ogłoś rozpoczęcie zajęć. Zrób to na Forum Aktualności.
 7. Przestrzegaj ustalonych zasad pracy na e-zajęciach (np. częstotliwość wizyt na stronie e-zajęć, ile czasu zajmie Ci odpowiedź na pytanie studenta, postępowanie w przypadku opóźnień w oddawaniu prac itp.).
 8. Dotrzymuj ustalonych terminów – harmonogramu, terminów oceniania prac, wpisu oceny do USOS itp.
 9. Udzielaj informacji zwrotnych do prac studentów, indywidualnie lub zbiorowo.
 10. Reaguj na pytania zadawane na forach przez uczestników. Aby na bieżąco śledzić dyskusje na e-zajęciach, zasubskrybuj fora.
 11. Na bieżąco dodawaj na Forum Aktualności informacje o przebiegu e-zajęć.
 12. Monitoruj aktywność uczestników. Reaguj, kiedy są nieaktywni.
 13. Korzystaj z wyników ewaluacji Twoich e-zajęć. Poznaj kryteria tej ewaluacji przed rozpoczęciem e-zajęć.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszymi mini-poradnikami:

Co to jest platforma edukacyjna?

Platforma a USOS

Jak szybko, sprawnie i skutecznie przerobić zajęcia stacjonarne na internetowe?

E-zajęcia wydziałowe

Kontrakt studencki, czyli co, kiedy, jak i gdzie na e-zajęciach z języków obcych

Student studentowi... nauczycielem, czyli o peer-review na zajęciach internetowych