Dydaktyka

Naszym zadaniem jest upowszechnianie na Uniwersytecie Warszawskim wykorzystania nowych technologii w edukacji, w tym e-learningu. Z administrowanej i rozwijanej przez nas ogólnouniwersyteckiej platformy e-learningowej korzysta cała społeczność akademicka: studenci i doktoranci, wykładowcy i pracownicy administracyjni UW. 

Serdecznie zapraszamy pracowników wszystkich jednostek do współpracy. Proponujemy Państwu:

 • wykorzystanie platformy e-learningowej do prowadzenia zajęć całkowicie on-line lub mieszanych (część on-line, część w sali – w dowolnych proporcjach),
 • internetowe wspomaganie zajęć w sali (umieszczanie na platformie materiałów dla studentów, przesyłanie prac zaliczeniowych, testowanie),
 • szkolenie kadry akademickiej z przygotowywania i prowadzenia e-zajęć,
 • przygotowanie filmów, nagrań, animacji, prezentacji, stron internetowych dzięki naszym zasobom multimedialnym,
 • współpracę przy opracowywaniu zajęć w ramach Funduszu Innowacji Dydaktycznych,
 • współpracę przy przygotowywaniu i prowadzeniu projektów edukacyjnych, badań, kursów, szkoleń i studiów podyplomowych w części e-learningowej,
 • udostępnienie narzędzi platformy e-learningowej do celów administracyjnych.

Wykładowcy, którzy z nami współpracują, podkreślają następujące korzyści z wykorzystania naszej platformy e-learningowej i innych zasobów informatycznych:

 • zwiększenie systematyczności uczenia się studentów, łatwiejsza weryfikacja efektów kształcenia (np. możliwość bieżącego sprawdzania przygotowania studentów do zajęć – „kartkówki” on-line),
 • uporządkowany, prosty i szybki sposób przekazywania materiałów studentom, bez rejestracji w serwisach zewnętrznych i z zachowaniem pełnej kontroli nad tym, kto i kiedy otrzyma do nich dostęp,
 • możliwość wprowadzenia zajęć wspólnych dla całego roku studiów,
 • ułatwiony kontakt z rozproszonymi grupami studentów,
 • indywidualizacja nauczania, wyrównanie poziomu grupy,
 • wzbogacenie procesu dydaktycznego o elementy interaktywne, poglądowe, zwiększające atrakcyjność tematyki zajęć.

Poniżej przedstawiamy nasze najważniejsze działania związane z dydaktyką na Uniwersytecie Warszawskim. Zachęcamy również do zapoznania się ze sprawozdaniem z działalności COME.


Interdyscyplinarna Baza Internetowych Zajęć Akademickich (IBIZA): zbiór kursów zdalnych, które umożliwiają studentom realizowanie zajęć ogólnouniwersyteckich

E-zajęcia IBIZA, opracowane przez wykładowców niemal wszystkich wydziałów UW, wprowadzają do różnych dyscyplin naukowych. Zwiększają interdyscyplinarność kształcenia i przygotowują studentów do rozumienia pojęć i podstawowych zagadnień z danego przedmiotu bez względu na kończony kierunek. W zajęciach mogą uczestniczyć wszyscy doktoranci i studenci naszej uczelni. Zajęcia odbywają się całkowicie on-line z końcowym zaliczeniem w sali. Zajęcia ogólnouniwersyteckie w ramach IBIZA są całkowicie równoważne z zajęciami ogólnouniwersyteckimi prowadzonymi tradycyjnie w sali.

Naszym zadaniem jest koordynowanie zajęć oraz opieka metodyczno-techniczna nad nimi.

E-lektoraty: internetowe kursy językowe dla studentów UW

Na naszej platformie dostępne są e-lektoraty dla następujących języków: angielski (poziomy B1-C1), niemiecki, rosyjski, francuski, czeski, chorwacki. E-lektoraty prowadzone są zarówno w trybie mieszanym (częściowo stacjonarnie, częściowo przez Internet), jak i całkowicie  on-line (przy czym certyfikacja pozostaje tradycyjna).

E-lektoraty oferowane są we współpracy z największymi operatorami językowymi UW (SzJO i CKNJOiEE) oraz z Instytutem Slawistyki Zachodniej i Południowej.  

Testy poziomujące z 6 języków obcych 

Testy poziomujące przeprowadzane są dla języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego z automatyczną migracją danych do USOS. W 2015 uruchomiony został również test poziomujący z języka polskiego dla obcokrajowców. Testy prowadzone są we współpracy z Biurem Pełnomocnika Rektora ds. nauczania języków obcych i organizacji procesu bolońskiego. 

Interaktywne testy przygotowujące do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie B2

Na naszej platformie prowadzimy interaktywne testy z następujących języków: angielski, niemiecki, włoski, rosyjski, francuski. Studenci mogą dzięki nim sprawdzić, jakie wyniki osiągnęliby na egzaminie certyfikacyjnym. Testy realizowane są we współpracy z Główną Radą Koordynacyjną UW ds. Certyfikacji Biegłości Językowej oraz SzJO. 

Językowe kursy repetytoryjne z 14 języków

Kursy są udostępniane studentom w ramach powtarzania zajęć językowych z powodu niezadowalających wyników w nauce. Oferowane są we współpracy ze: SzJO, Instytutem Slawistyki Zachodniej i Południowej, Szkołą Języków Wschodnich pod patronatem Pełnomocnika Rektora ds. Realizacji Procesu Bolońskiego i Organizacji Nauczania Języków Obcych. 

Foundation Year Programme: przygotowanie obcokrajowców do nauki na UW

Przedsięwzięcie jest adresowane do obcokrajowców, którzy chcą podjąć naukę na Uniwersytecie Warszawskim. Zajęcia w ramach roku przygotowawczego obejmują zarówno ścieżkę językową, jak i kulturową (specyfika miasta i uczelni). Jest to inicjatywa SzJO i BWZ we współpracy z COME UW (udział w opracowaniu koncepcji e-modułów, przygotowanie interaktywnych materiałów dydaktycznych, opracowanie identyfikacji graficznej projektu, szkolenie kadry dydaktycznej zaangażowanej w projekt, wsparcie techniczne, bieżący helpdesk).  

Kursy instruktażowe dla studentów pierwszego roku

Dla nowych studentów UW przygotowane zostały szkolenia samokształceniowe: szkolenie BHP, szkolenie biblioteczne oraz kurs instruktażowy dla studentów z korzystania z ogólnouniwersyteckiej platformy e-learningowej. Szkolenia powstały we współpracy z Inspektoratem BHP UW i Biblioteką Uniwersytecką.

Zajęcia wydziałowe

Udostępniamy wykładowcom przestrzeń przeznaczoną do prowadzenia e-zajęć lub wspomagania zajęć tradycyjnych. Pomagamy tworzyć repozytoria plików, opracowywać materiały dydaktyczne zamieszczane na platformie, przygotowywać interaktywne ćwiczenia/testy/nagrania. 

E-portfolio w rekrutacji PEU/RPL na Uniwersytet Warszawski

E-portfolio to system wspomagający proces potwierdzania efektów uczenia się w ramach rekrutacji na UW (PEU/RPL) - umożliwia  zbieranie danych dotyczących przebiegu uczenia się w sposób pobudzający do refleksji nad własnym rozwojem (edukacyjnym, zawodowym, osobistym). E-portfolio rozwijamy i wdrażamy we współpracy z Biurem ds. jakości kształcenia i Pełnomocnikiem Rektora ds. jakości kształcenia.

Studia podyplomowe

Coraz więcej jednostek UW włącza elementy e-learningu do swojej oferty studiów podyplomowych. W ramach współpracy udostępniamy platformę, szkolimy kadrę dydaktyczną, pomagamy w przygotowywaniu  materiałów dydaktycznych (opracowywaniu e-zajęć). W ostatnich latach były to m.in. studia: "Szkoła Edukacji", "Polszczyzna a przekład", "Trener umiejętności poznawczych", "Executive Master of Business Administration", "Podyplomowe studia filozoficzne", "Biznes i Polityka Chin (Business Law & Business Development of China)".

Szkolenia centralne dla administracji UW

Wspieramy organizacyjnie szkolenia centralne dla administracji UW poprzez przygotowanie i udostępnienie na platformie formularza zapisów oraz przestrzeni do komunikacji pomiędzy potencjalnymi uczestnikami a koordynatorem szkoleń. Nasza platforma jest wykorzystywana również w szkoleniu "Efektywna komunikacja w miejscu pracy po angielsku - poziom A1".

Zapisz

Zapisz

Zapisz