Kontakt

Centrum Kompetencji Cyfrowych

Adres do korespondencji:
ul. Stefana Banacha 2C, 02-097 Warszawa


Od 16.03.2020 roku Centrum Kompetencji Cyfrowych UW pracuje w trybie zdalnym. Mogą się Państwo kontaktować z nami na dwa sposoby:

  • telefonicznie: +48 22 55 43 802
  • mailowo:
    • wszelkie pytania i problemy związane z uruchamianiem i obsługą zajęć zdalnych na platformie Kampus prosimy zgłaszać wyłącznie na adres: pomoc-ckc(at)uw.edu.pl
    • inne sprawy służbowe: ckc(at)uw.edu.pl