Logowanie na platformie COME przez Centralny Serwer Uwierzytelnienia

Wchodzimy na stronę http://kampus.come.uw.edu.pl/ i w prawym górnym rogu klikamy na Zaloguj się.

Na nowej stronie wybieramy Logowanie dla studentów i pracowników Uniwersytetu Warszawskiego.

 

 

Zostajemy przekierowani na stronę Centralnego Serwera Uwierzytelniania, na której wpisujemy swój PESEL oraz usosowe hasło, a następnie klikamy na Zaloguj

 

 

Zostajemy automatycznie przekierowani na stronę http://kampus.come.uw.edu.pl/. W prawym górnym rogu pojawia się nasze imię i nazwisko, co oznacza, że jesteśmy już zalogowani na platformie. 

UWAGA: Aby móc zalogować się na platformie, musisz mieć wpisany w USOS adres e-mail.