Możliwe opcje synchronizacji z USOS

W instrukcji >>Synchronizacja studentów z USOS<< opisaliśmy, jak działa synchronizacja z USOS na najbardziej popularnym przykładzie, czyli  gdy chcemy zsynchronizować wszystkich studentów jednego przedmiotu. Poniżej przedstawiamy wszystkie możliwe opcje synchronizacji.  

1. Synchronizacja studentów jednego przedmiotu – w polu Ustawienia USOS wpisujemy:

 • kod przedmiotu,
 • właściwy cykl dydaktyczny,
 • grupa – jeśli synchronizujemy wszystkie grupy, pozostawiamy to pole puste, jeśli kilka grup – wpisujemy ich numery po przecinku i bez spacji,
 • synchronizujemy studentów za pomocą metody Zapisy USOS, klikając na Synchronizuj użytkowników z USOSem.

 

 

2. Synchronizacja studentów kilku przedmiotów i wszystkich grup (studenci ci będą brać udział w jednym kursie na platformie) – w polu Ustawienia USOS wpisujemy:

 • kody przedmiotów bez spacji, rozdzielając je przecinkiem,
 • właściwy cykl dydaktyczny,
 • grupa – pozostawiamy to pole puste,
 • synchronizujemy studentów za pomocą metody Zapisy USOS, klikając na Synchronizuj użytkowników z USOSem.

 

 

3. Synchronizacja studentów kilku przedmiotów i NIE wszystkich grup:

 • w polu Ustawienia USOS wpisujemy kod pierwszego przedmiotu, właściwy cykl dydaktyczny i numer/numery grup (jeśli numerów jest kilka, wpisujemy je po przecinku i bez spacji),
 • synchronizujemy studentów za pomocą metody Zapisy USOS, klikając na Synchronizuj użytkowników z USOSem:

 

 

 • wracamy do pola Ustawienia USOS, wpisujemy kod kolejnego przedmiotu, właściwy cykl dydaktyczny i numer/numery grup (jeśli numerów jest kilka, wpisujemy je po przecinku i bez spacji),
 • przechodzimy do metody Zapisy USOS i autoryzujemy studentów, zaznaczając ich nazwiska w kolumnie po prawej i klikając na Dodaj:

 

 

UWAGA: W tym wypadku korzystamy z przycisku Synchronizuj użytkowników z USOSem tylko synchronizując studentów pierwszego przedmiotu. Studentów kolejnych przedmiotów synchronizujemy poprzez Dodaj.