5-6 stycznia - przerwa w dostępie do platformy Moodle

W dniach 5-6.01.2014 r. (poniedziałek - wtorek) w godzinach 8:00 05.01.2015 do 8:00 06.01.2015 przeprowadzone zostaną prace konserwacyjne instalacji elektrycznej w budynku d. CIUW na Kampusie Centralnym UW. W związku z powyższym mogą wystąpić przerwy w działaniu platformy Moodle oraz strony COME.