Testy poziomujące z języków obcych

TESTY POZIOMUJĄCE znajdują się TUTAJ.

Kolejny termin udostępnienia testów: 12.01.-22.02.2015.

  1. Aby rozwiązać test poziomujący należy najpierw zapisać się do modułu z testami, postępując zgodnie z podaną tam instrukcją. KLUCZ DOSTĘPU do testów podany jest w instrukcji.
  2. Jedyną prawidłową formą zapisu do modułu z testami jest zalogowanie się za pomocą nr PESEL i hasła USOS. Każda inna forma logowania uniemożliwia przekazanie wyniku testu do bazy USOS, a tym samym zapisanie się na lektorat. Prosimy, aby rozwiązując test poziomujący korzystali Państwo z przeglądarki Mozilla Firefox
  3. Każdy student jest zobowiązany do wykonania testu poziomującego (bez względu na posiadane certyfikaty znajomości języka), gdyż tylko wówczas automatycznie odblokowuje się opcja pozwalające na rejestrację na zajęcia.
  4. Do testu poziomującego z danego języka student może przystąpić tylko raz w toku studiów. 
  5. Wynik testu nie zobowiązuje do wybrania kursu na proponowanym poziomie. Decyzję o wyborze grupy student podejmuje na własną odpowiedzialność.
  6. Po wykonaniu testu należy poczekać na migrację danych do USOS zanim podejmie się próbę zapisania się na zajęcia. Według informacji podanych na stronie rejestracji migracje rozpoczynają się o 2:50, 16:05, 19:05 i kończą się około godziny 3:40, 16:40, 19:40. Migracje z platformy COME rozpoczynają się w następujących godzinach: 03:02, 08:02, 11:02, 13:02, 15:02, 17:02, 19:02 i 22:02.
  7. W sprawach związanych z rejestracją (zmiana grup, rezygnacja z zajęć) należy kontaktować się mailowo, pisząc na adres:jezyki.pelnomocnik@uw.edu.pl.
  8. Na help-desk testy-poziom@uw.edu.pl można zgłaszać wyłącznie problemy techniczne. Pytania, które będą dotyczyć wymienionych powyżej zagadnień, będą ignorowane.