Szkolenie BHP 2014/15

Szkolenie BHP dla studentów rozpoczynających naukę na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2014/2015 będzie prowadzane przez Internet na platformie COME.

Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia

Link do Szkolenia BHP