7 lutego - PRZERWA W DOSTĘPIE DO PLATFORMY MOODLE

W dniach 07.02.2015 r. (sobota) w godzinach 8:00 do 24:00 przeprowadzone zostaną prace modernizacyjne w budynku d. CIUW na Kampusie Centralnym UW. W związku z powyższym mogą wystąpić przerwy w działaniu platformy Moodle oraz strony COME (nie będzie możliwe logowanie się przez USOS).