KONFERENCJA "INTELIGENTNE PODEJŚCIE STATYSTYCZNE - WARSZAWSKA SZKOŁA ANALIZY DANYCH", 23.03.2015

Od początku 2014 roku Uniwersytet Warszawski (reprezentowany przez Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego oraz Instytut Studiów Społecznych) realizuje przedsięwzięcie „Warszawska Szkoła Analizy Danych", które niebawem się skończy. Z tej okazji odbędzie się konferencja podsumowująca „Inteligentne podejście statystyczne – Warszawska Szkoła Analizy Danych".

Celem prac było podniesienie poziomu kompetencji doktorantów i osób spoza społeczności akademickiej w zakresie analizy danych. Aby go osiągnąć, opracowano i zastosowano interdyscyplinarny, anglojęzyczny cykl szkoleniowy, wykorzystujący metody i techniki kształcenia na odległość.

W czasie konferencji badacze opowiedzą o kształtowaniu kompetencji analitycznych i przedstawią efekty przedsięwzięcia. Omówią też problematykę odkrywania prawidłowości w dostępnych danych na przykładzie wypracowanych przez uczestników przedsięwzięcia raportów badawczych.

Na spotkanie są zaproszeni wszyscy, którzy interesują się analizą danych: pracownicy naukowi, pracodawcy i doktoranci.

Konferencja odbędzie się 23 marca w godz. 10:00-15:30 w budynku Centrum Nowych Technologii przy ul. Stefana Banacha 2c.

Więcej informacji: https://wsad.uw.edu.pl/

Organizatorzy serdecznie zapraszają na konferencję przedstawicieli mediów oraz pracowników działów komunikacji i promocji.