Szkoła wyższa jako integrator LLL i LWL

Projekt "Szkoła wyższa jako integrator LLL i LWL" (inaczej: Integrator) – w jego ramach w latach 2014-2015 prowadzone były prace nad koncepcją działania szkół wyższych jako „integratorów” uczenia się przez całe życie przy wykorzystaniu krajowych ram kwalifikacji. W projekcie, poza Uniwersytetem Warszawskim, brały udział również inne uczelnie: Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Handlowa,  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu oraz Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie. W efekcie opracowano dokładne wskazania, obejmujące m.in. założenia, jak w ramach obecnego prawa organizować uczenie się przez całe życie. COME UW było operatorem projektu na Uniwersytecie Warszawskim.