Program Edukacji Audiowizualnej i Medialnej (PEAM)

TERMIN

Projekt realizowany.

OPIS

Program Edukacji Audiowizualnej i Medialnej (PEAM) finansowany jest przez Polski Instytut Filmowy. Celem projektu jest stworzenie użytecznego, kompleksowego i otwartego programu edukacji audiowizualnej oraz programu zastosowania mediów i środków audiowizualnych w edukacji wszystkich szczebli. W ramach projektu powstał pilotażowy e-kurs osadzony na opensourcowej platformie edukacyjnej Moodle pt. „Film jako opowieść - lektura tekstu filmowego”, którego głównym atutem jest interaktywność oraz bogactwo załączonych fragmentów filmowych, ilustrujących omawiane zagadnienia. Po otrzymaniu pozytywnych recenzji, w ramach współpracy z Filmoteką Szkolną, stworzono dwa kolejne e-kursy: „Kurs reporterski Studia Filmoteki Szkolnej„ oraz „Metodyka nauczania o filmie”. Zostały przygotowane z myślą o nauczycielach, uczniach, edukatorach filmowych oraz wszystkich osobach zainteresowanych rozwijaniem swoich filmowych kompetencji. Mają one na celu upowszechnianie edukacji filmowej oraz wskazanie możliwości wykorzystania filmu jako narzędzia dydaktycznego w procesie nauczania. W ramach projektu, w 2012 r.,  odbyła się międzynarodowa konferencja pt.: Edukacja filmowa i medialna w Polsce i na świecie – nowe możliwości oraz studia przypadków; kolejna edycja konferencji odbędzie się 6-7 maja 2014.

STRONA PROJEKTU 

http://come.uw.edu.pl/peam/