Konferencja "EDUKACJA FILMOWA I MEDIALNA W POLSCE I ŚWIECIE – ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE I STUDIA PRZYPADKÓW", 6-7.05.2015

W ramach Programu Edukacji Audiowizualnej i Medialnej (PEAM) - realizowanego z inicjatywy Uniwersytetu Warszawskiego od 2012 roku - poszukujemy najlepszej formuły dla edukacji filmowej i medialnej w Polsce. Jest to szczególnie ważne w okresie szybkich przekształceń życia publicznego, w którym nie sposób już uczestniczyć bez umiejętności krytycznej analizy mediów.

W Polsce, choć istnieje niemało dobrze działających inicjatyw oddolnych, nie zostały wprowadzone rozwiązania, które traktowałyby zagadnienie systemowo. Dlatego też chcemy przyjrzeć się dorobkowi innych krajów w tej dziedzinie i w dniach 6-7 maja 2015 roku organizujemy w Warszawie konferencję pod tytułem „Edukacja filmowa i medialna w Polsce i świecie – rozwiązania systemowe i studia przypadków”.

Na konferencji spotkają się praktycy edukacji filmowej i medialnej z co najmniej dziesięciu krajów. Ambicją organizatorów jest zaproszenie twórców (reprezentantów) projektów spektakularnych, wysoko ocenianych, stabilnych, dobrze znanych co najmniej w swoich krajach, wzorcowych, zorientowanych na rozwój.

Więcej informacji: http://www.come.uw.edu.pl/peam/konferencja2.html