Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Od 2013 r. COME UW świadczy usługi edukacyjne dla Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW. Zadania COME to:

  • zaprojektowanie i instalacja internetowej platformy edukacyjnej Moodle, 
  • przeszkolenie pracowników TUW w zakresie używania platformy,
  • opracowanie 3 e-kursów samokształceniowych na podstawie istniejących tradycyjnych materiałów dydaktycznych,
  • przeprowadzenie przez pracowników COME, przy współpracy z trenerami TUW, szkoleń pilotażowych dla wybranych przez TUW grup pracowników,
  • przeprowadzenie procesu ewaluacji i analiza jego wyników,
  • utrzymanie serwera i platformy edukacyjnej,
  • konsultacje metodyczne i techniczne dla pracowników TUW prowadzących szkolenia.