"Akademia Analityka" - projekt realizowany na zamówienie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Z przyjemnością informujemy, że COME UW, we współpracy z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW oraz Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW, przygotowuje cykl szkoleń o wspólnej nazwie "Akademia Analityka". Zamówienie realizowane jest w ramach projektu systemowego pt. "Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W "Akademii Analityka" udział weźmie 115 pracowników urzędów administracji rządowej, szkolenie dotyczyć będzie szeroko rozumianej tematyki analizy i syntezy danych oraz zagadnienia oceny wpływu. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zasobów ludzkich (oznaczających w tym wypadku korpus specjalistycznych analityków funkcjonujących w ramach urzędów administracji rządowej) w zakresie tworzenia skutecznego prawa (w tym zakresie przygotowania rzetelnej oceny wpływu).

Zajęcia w ramach "Akademii Analityka" prowadzone będą od maja do lipca 2015.