28/29.04 - prace modernizacyjne na Kampusie Centralnym

W nocy z 28/29 kwietnia prowadzone będą prace modernizacyjne infrastruktury światłowodowej Kampusu Centralnego. W trakcie prowadzenia prac w godzinach 20:00-6:00 mogą występować przerwy w dostępie do serwisów COME UW.