Rejestracja na bezpłatne szkolenia dla pracowników administracji

9 września rozpoczną się zapisy na bezpłatne kursy i szkolenia dla administracji UW. Jako pierwszy, 22 września, odbędzie się kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Do wyboru jest kilkanaście kursów, np. z angielskiego, Excela czy komunikacji w zespole.

Pełna lista szkoleń dostępnych w II półroczu 2015 (pdf)

Począwszy od września 2015 zmianie ulega sposób, w jaki należy zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie. Formularze będą odtąd dostępne na platformie e-learningowej COME w kursie "Szkolenia dla administracji" (>>klliknij tutaj<<). Dostęp do kursu wymaga zalogowania zgodnie z >>Instrukcją logowania<<. Zalogować się można za pomocą konta peselowego i hasła z USOS, ale także zakładając na platformie "zwykłe" konto. Szczegóły znajdą Państwo w instrukcji logowania. We wspomnianym kursie poza formularzami zapisów na konkretne szkolenia/kursy będą również dostępne wszelkie inne informacje dotyczące szkoleń, zatem zachęcamy do wcześniejszego zalogowania się i śledzenia strony kursu.

Pozostałe wymagania i zasady organizacji szkoleń pozostają bez zmian:
- Zgodę na udział w szkoleniu wydaje przełożony pracownika.
- W przypadku gdy liczba zgłoszeń przewyższa liczbę miejsc, tworzy się listę rezerwową.
- Informację o zakwalifikowaniu na szkolenie pracownik otrzymuje drogą elektroniczną.
- Zakwalifikowani uczestnicy przesyłają koordynatorowi ds. szkoleń zobowiązanie do uczestnictwa oraz zgodę przełożonego nie później niż w przeddzień rozpoczęcia szkolenia.
- Szczegółowe informacje na temat procedury rejestracji dostępne są w regulaminie.