Konferencja "Technologie dla edukacji", 16 września, Kraków

W imieniu organizatorów zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji "TECHNOLOGIE DLA EDUKACJI". W debatach poświęconych niższej edukacji wezmą udział: edukatorzy (specjalizujący się we wprowadzaniu tabletów do szkół), dyrektor „szkoły cyfrowej”, wykorzystującej multimedia w szerokim zakresie, nauczyciele pracujący z multimediami na lekcjach (oprogramowanie i sprzęt). Debata dla uczelni wyższych będzie dotyczyła problemu, jak multimedia zmieniły ten szczebel kształcenia, jak zmieniła się relacja student–mistrz, w tym jaką rolę odegrało wdrożenie e-learningu. Zaproszenie do rozważania tych tematów przyjęli nauczyciele akademiccy, administratorzy multimediów i kierownicy działów IT oraz studenci, gotowi podzielić się swoimi doświadczeniami.

W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną studia przypadków i najnowsze rozwiązania przystosowane do potrzeb edukacyjnych. COME UW przedstawi studium przypadku poświęcone e-learningowi akademickiemu w otwartej edukacji filmowej.

Więcej informacji: http://imsevent.pl/konferencja-technologie-dla-edukacji/