24.10.2015 - prace techniczne w budynku d. CIUW

W związku z planowanymi pracami technicznymi w budynku d. CIUW w dniu 24.10.2015 od godziny 12.00 do godziny 20:00 nie będzie dostępna część systemów informatycznych UW w szczególności: USOS, HMS, SAP, sieć komputerowa i telefoniczna w budynku d. CIUW, zasilanie dla kolokacja szaf i serwerów w budynku d. CIUW. W trakcie prac mogą wystąpić przerwy w dostępie do platform i strony COME.