Nowy numer EduAkcji

Najnowsze wydanie czasopisma poświęconego różnym aspektom e-learningu - EduAkcja - już na stronie! Znajdą w nim Państwo artykuły dotyczące m.in. zagadnień motywacji, jak i komunikacji w e-kursie, zastosowaniu grywalizacji, rzeczywistości rozszerzonej, wirtualnych laboratoriów oraz systemów agendowych w e-edukacji. 

Jednocześnie zapraszamy do nadsyłania artykułów do kolejnego numeru na adres: eduakcja@eduakcja.eu