6.2 pkt. ICV dla EduAkcji!

W imieniu redakcji EduAkcji mamy przyjemność poinformować, że czasopismo przeszło pozytywnie proces ewaluacji ICI Journals Master List 2014, której wynikiem jest podwyższenie, w stosunku do roku ubiegłego, wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) do wysokości 6.2 pkt.

Jednocześnie zapraszamy do lektury najnowszego wydania, poświęconego psychologii i pedagogice e-edukacji oraz technologiom zdalnego nauczania. Znajdą tam Państwo m.in. artykuły dotyczące pracy zespołowej, psychologicznym aspektom komunikacji zbiorowej, roli nauczyciela w kursach on-line, a także kategoryzacji kanałów komunikacji w internecie.

Zapraszamy do nadsyłania artykułów do kolejnego numeru na  adres: eduakcja@eduakcja.eu