COME UW w Funduszu Innowacji Dydaktycznych

Fundusz Innowacji Dydaktycznych (FID) wspiera co roku najciekawsze innowacyjne projekty, wzbogacające dorobek dydaktyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Niedawno ogłoszono wyniki XII edycji konkursu – 27 wniosków otrzymało prawie 1,2 mln zł. COME UW wspiera nieodpłatnie, w ramach misji, realizację wielu z tych projektów. W 2016 r. COME UW będzie m.in. współpracować z Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” w projekcie pt. „E-book do nauki języka polskiego jako obcego wraz z ćwiczeniami interaktywnymi” oraz z Wydziałem Polonistyki w „Multimedialnym kursie polskiej literatury XIX wieku dla obcokrajowców”.

Fundusz powstał na UW w 2004 roku. Do tej pory wsparcie otrzymało ok. 150 projektów. Podstawowym kryterium konkursu – zgodnie z nazwą Funduszu – jest innowacyjność. Może być ona oceniana pod kątem treści nauczania np. włączeniu do przedmiotu nauczania nowych treści, których wcześniej na UW nie oferowano. Innowacja oceniana jest także ze względu na formę i środki nauczania, w tym e-learning. Dzięki FID-owi jednostki uniwersyteckie mogą rozwijać nowe, atrakcyjne programy studiów, wprowadzać nowe ćwiczenia laboratoryjne i warsztaty, zajęcia e-learningowe oraz obcojęzyczne konwersatoria, a także wyposażać laboratoria i tworzyć innowacyjne pomoce dydaktyczne. COME UW, jako jednostka wdrażająca i wspierająca innowacyjne formy nauczania, bierze czynny udział w pracach związanych z projektami FID.  

Pierwsze projekty e-learningowe w FID powstały już w 2007 r., a ich rezultaty, w postaci e-kursów ogólnouniwersyteckich dostępne są na platformie edukacyjnej Kampus do dziś. Takimi prekursorami są na przykład e-zajęcia ogólnouniwersyteckie „Poprawna polszczyzna” (Wydział Polonistyki), zajęcia wydziałowe „Kurs chromatografii cieczowej”, prowadzone w trybie blended learning (łączenie stacjonarnych spotkań w laboratorium z e-learningiem) (Wydział Chemii), a także cieszące się dużą popularnością e-zajęcia „Prawo i język”, stworzone przez dwa wydziały: Polonistyki oraz Prawa i Administracji.

Najświeższe innowacje dydaktyczne (powstałe w ramach XI edycji konkursu FID.) obejmują: „E-test poziomujący” z języka polskiego dla studentów z zagranicy (współpraca z Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum”) oraz „Intellectual Property Protection in Student Life – E-learning course”, czyli kurs wprowadzający do zagadnień podstaw ochrony własności intelektualnej dla studentów z zagranicy, zawierający animowane prezentacje z nagraniami lektora, przygotowane przez COME UW (współpraca z Instytutem Nauk Politycznych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych).

Środki z FID-u nie tylko zwiększają atrakcyjność oferty dydaktycznej UW, ale sprzyjają też integracji środowiska akademickiego oraz lepszemu wykorzystaniu umiejętności, wiedzy i doświadczenia nauczycieli akademickich.

Więcej na temat działalności COME UW w projektach FID – w kolejnym raporcie. A już teraz serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami i współpracy. Bardzo chętnie wspomagamy Jednostki UW w przygotowaniu projektów uwzględniających nowoczesne technologie w dydaktyce, zarówno na etapie opracowywania wniosku do FID, jak i w późniejszej realizacji.