09.03.2016 - PRACE MODERNIZACYJNE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH UCZELNI

Informujemy, że w dniu 09.03.2016 w godzinach 20:00–00:00 prowadzone będą prace modernizacyjne systemów informatycznych uczelni. W trakcie prowadzenia prac następujące systemy/usługi nie będą dostępne: dostęp do Internetu na Kampusie Centralnym, HMS, USOS/USOSweb/APD/UL/IRK, SAP, Sharepoint, usługi poczty e-mail (Zimbra), hosting stron www. Prace prowadzone są przez Dział Sieci Komputerowych UW, e-mail:net@adm.uw.edu.pl. W trakcie prac mogą też wystąpić przerwy w dostępie do platform i strony COME.