E-learningowe innowacje dydaktyczne na Uniwersytecie Warszawskim

W ramach misji COME UW wspiera nieodpłatnie przygotowanie zajęć e-learningowych, prowadzonych na studiach I, II i III stopnia. Wiele z nich powstaje jako projekty Funduszu Innowacji Dydaktycznych (FID) - o kilku z nich wspomnieliśmy w jednym z poprzednich artykułów. Dziś chcielibyśmy przedstawić Państwu nieco więcej szczegółów na ich temat.

W ramach najnowszej, XII edycji konkursu FID kontynuujemy współpracę z Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum”. Jej efektem będzie „E-book do nauki języka polskiego jako obcego wraz z ćwiczeniami interaktywnymi” na poziomie językowym A1, przeznaczony dla studentów z zagranicy. Dodatkowo, do każdego modułu e-booka zaplanowano interaktywne ćwiczenia na platformie edukacyjnej, stanowiące integralny element pracy z książką. Koncepcja podręcznika nie kończy się jednak na innowacyjnej formie nauczania. Trzonem pomysłu dydaktycznego jest fabuła, przybliżająca kursantom życie studenckie i studiowanie na kampusie uczelni, co niejako oswaja ich z lokalną kulturą, sprzyja identyfikacji z bohaterami, a tym samym angażuje emocjonalnie w naukę.

Niedawno ruszyły też prace nad e-zajęciami poświęconymi kulturotwórczej roli dworu królewskiego w nowożytnej Europie, przygotowywanymi z Wydziałem Historycznym. Celem tego innowacyjnego kursu będzie pokazanie relacji pomiędzy przemianami kultury dworskiej oraz zjawiskami społecznymi i politycznymi.

Warto podkreślić, że wiele przedsięwzięć uruchomionych w poprzednich edycjach FID-u nadal z powodzeniem funkcjonuje na platformie edukacyjnej. Pośród przykładów znajdziemy m.in. „E-test poziomujący” z języka polskiego, który pomaga zagranicznym studentom ocenić ich poziom znajomości naszego języka, co ułatwia dopasowanie do właściwej grupy lektoratowej. Pomysłodawcami i autorami testu są pracownicy Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum”.

Innym ciekawym przykładem jest „Intellectual Property Protection in Student Life – E- learning course”, e-zajęcia wprowadzające obcokrajowców studiujących na UW w tematykę podstaw ochrony własności intelektualnej. Składają się one z 10 bloków tematycznych, omawiających m.in. prawo autorskie, plagiat, marki i znaki handlowe. Co istotne, autorzy postarali się, by trudne i zawiłe zagadnienia pokazać w sposób przystępny i ciekawy. Pojawiają się tam przyciągające uwagę dylematy, np. kto posiada prawa autorskie do zdjęć, które zrobiła małpa wyrwawszy fotoreporterowi aparat (było to świetne selfie!). Ponadto e-zajęcia zawierają wiele elementów multimedialnych w postaci animowanych prezentacji z nagraniami lektora, filmów instruktażowych i testów. Zajęcia przygotowane zostały przez Instytut Nauk Politycznych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych we współpracy z COME UW.

Nieodmienną popularnością cieszą się ogólnouniwersytecke zajęcia internetowe „Poprawna polszczyzna”(funkcjonujące od wielu lat w ramach IBIZA, a również powstałe w ramach FID). Trzy części („Ortografia i interpunkcja”, „Zagadnienia gramatyczne”, „Praktyczna stylistyka i redakcja tekstu”) obejmują podstawową wiedzę z zakresu poprawności języka polskiego. E-zajęcia, składające się z bloków tematycznych zawierających lekcje i testy sprawdzające wiedzę, odbywają się ze zdalnym udziałem prowadzących, którzy stymulują uczestników do pracy i merytorycznych dyskusji na forach.

Opisane przedsięwzięcia stanowią tylko część oferty dydaktycznej, którą realizuje Uniwersytet Warszawski dzięki wsparciu Funduszu Innowacji Dydaktycznych. Mamy nadzieję, że wymienione zajęcia e-learningowe będą źródłem inspiracji dla kolejnych innowacji. Jeśli mają Państwo pomysł na zajęcia lub inne formy dydaktyczne wykorzystujące nowe technologie – serdecznie zachęcamy do współpracy. Chętnie pomożemy przygotować ciekawe materiały, także na etapie tworzenia projektu. Zapraszamy do współpracy!