COME UW partnerem technologicznym LVII Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

COME UW już po raz trzeci wspierało przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym (http://owpsw.edu.pl/site/index) organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zawody centralne, koordynowane na Uniwersytecie Warszawskim przez Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, odbyły się w dniach 19-20 marca b.r. Tegoroczny tytuł Olimpiady to: "Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego". W pierwszym etapie zawodów centralnych udział wzięło 110 licealistów z całej Polski, którzy wcześniej pomyślnie przeszli przez etapy szkolne i okręgowe zawodów. COME UW opracowało wersję elektroniczną testu, będącego pierwszą częścią etapu centralnego Olimpiady, oraz sprawowało pieczę techniczną w trakcie jego trwania. Udostępniona przez COME UW platforma internetowa umożliwiła automatyczne sprawdzenie zadań. Wszystkim finalistom serdecznie gratulujemy!