„Różne oblicza edukacji audiowizualnej” – multimedialna książka online

„Niemożliwe, żeby James Bond skoczył tak daleko (…)” – to cytat odnoszący się do stereotypów w myśleniu o edukacji filmowej i medialnej, zaczerpnięty ze świeżo wydanej multimedialnej książki, powstałej w ramach projektu „Program Edukacji Audiowizualnej i Medialnej” (PEAM), realizowanego przez COME UW oraz PISF. Publikacja pokazuje, co można osiągnąć poprzez edukację filmową i jak nauczać o kinie. >>Zapraszamy do lektury!<<

„Nowe media są swoistym pałacem z milionem labiryntów. Jesteśmy skazani na poszukiwanie własnego skarbu w gąszczu korytarzy, drzwi, okien, linków, plików, dokumentów etc.” – to kolejny cytat z książki, a także powód, dla którego dostępna jest on-line w ramach otwartych zasobów edukacyjnych. Publikacja podsumowuje międzynarodową konferencję: „Edukacja filmowa i medialna w Polsce i świecie – rozwiązania systemowe i studia przypadków”, zorganizowaną na Uniwersytecie Warszawskim w maju 2015 r. przez Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej. W czasie sympozjum prelegenci z kilkunastu krajów (m.in. z Czech, Wielkiej Brytanii, Danii, Ukrainy, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, USA) zaprezentowali swoje doświadczenia i pomysły w dziedzinie edukacji filmowej i dyskutowali o tym, które z nich mają szansę powodzenia w Polsce.

Książka składa się z kilku części: artykułów wprowadzających, nagrań z wystąpień prelegentów podzielonych na trzy tematyczne części: „Autorskie programy edukacji filmowej”, „Edukacja filmowa i festiwale” oraz „Inicjatywy lokalne w dziedzinie edukacji filmowej” oraz części poświęconej ciekawym pytaniom w tej dziedzinie.

Międzynarodowa konferencja oraz publikacja pokonferencyjna to jedynie część >>projektu PEAM<<. Drugim jego ważnym ogniwem są >>kursy e-learningowe<<, wśród nich: „Kurs reporterski Studia Filmoteki Szkolnej”, „Metodyka nauczania o filmie”, „Jak przygotować projekt filmu dokumentalnego?”. Więcej na ten temat w kolejnym artykule!