30.04 (23:00) - 01.05. (2:00) - prace konserwacyjne na platformie COME

Od 30.04 (godz. 23:00) do 01.05 (godz. 2:00) będą prowadzone na platformie prace konserwacyjne. W tym terminie mogą wystąpić przerwy w dostępie do platformy COME.