Za nami warsztaty „COME to us…”

 

W dniu 21 kwietnia 2016 roku w Centrum Nowych Technologii UW odbyły się warsztaty „COME to us, czyli nowoczesne technologie w dydaktyce”. Celem spotkania było przybliżenie jego uczestnikom podstawowych zagadnień związanych z e-learningiem oraz wymiana doświadczeń. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wydziałów UW i innych warszawskich uczelni oraz szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Podczas warsztatów zaprezentowano cztery tematy.

Dorota Sidor, pełnomocnik Dyrektora COME UW ds. rozwoju, zarysowała profil „dzisiejszego” uczestnika zajęć prowadzonych zarówno w sali lekcyjnej/wykładowej, jak i online. Uczniowie i studenci, nazywani Pokoleniem Z lub App Generation, choć biegli w posługiwaniu się nowymi technologiami, mają trudności z zaangażowaniem się w proces uczenia się. Przed nauczycielami każdego szczebla stoi więc wyzwanie, by (wykorzystując dostępne metody i narzędzia) zmotywować ich do aktywnego zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności.

O wycieczce w góry, różnych drogach, które prowadzą na wymarzony szczyt, ekwipunku, przewodniku i uczestnikach wędrówki opowiedziała metodyk COME UW, Monika Galbarczyk. Użyta metafora miała posłużyć zrozumieniu, jak ważne jest dobranie odpowiednich metod, by zaangażować uczestnika i móc uzyskać zamierzony cel edukacyjny w prowadzonym kursie internetowym.

Anna Żukowska i Justyna Dłutowska, zajmujące się na co dzień w COME technicznymi aspektami ogólnouniwersyteckiej platformy e-learningowej oraz prowadzące szkolenia dla wykładowców UW z jej użytkowania, zaprezentowały możliwości tego narzędzia, dzięki któremu prowadzący może przygotować ciekawy e-kurs oraz dobrać w nim takie aktywności interaktywne, aby uzyskać w pełni zamierzone efekty kształcenia.

Nauczać przez Internet można na wiele różnych sposobów. Dziś dla dydaktyki akademickiej Internet stanowi ogromne źródło wiedzy, materiałów i inspiracji. Magdalena Eljaszuk, która w COME bada, mierzy i analizuje nowoczesne technologie, przedstawiła najnowsze i najciekawsze ogólnodostępne zasoby i cyfrowe platformy, z których bezpłatnie można wykorzystywać materiały dydaktyczne. Poruszyła także kwestie praw autorskich i majątkowych.

Spotkanie zakończyło się rozmowami z uczestnikami warsztatów na temat ich doświadczeń związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w dydaktyce. Goście reprezentowali bardzo różne środowiska edukacyjne, dzięki czemu obraz wyłaniający się z dyskusji był wielowymiarowy.

Bardzo dziękujemy za przybycie na warsztaty oraz dyskusje wszystkim gościom. Zapraszamy Państwa do dalszego kontaktu i współpracy z nami. Spotkanie stanowiło część tegorocznych obchodów dwusetlecia Uniwersytetu Warszawskiego.