Nowy numer Eduakcji

Najnowsze wydanie czasopisma poświęconego różnym aspektom e-learningu - EduAkcja - >>już na stronie!<<

Znajdą w nim Państwo między innymi artykuły opisujące przykłady różnych praktyk i technik stosowanych w e-kursach: blogi, podejście zadaniowe, grywalizacja, elementy rzeczywistości wirtualnej, studia przypadków. Zwracają one szczególną uwagę na rolę autentycznej komunikacji, kreowania etosu oraz aspektów społecznych e-kursów.

Jednocześnie zapraszamy do nadsyłania artykułów do kolejnego numeru na adres: eduakcja@eduakcja.eu