Instytut Studiów Społecznych im. Prof. Roberta B. Zajonca UW ogłasza konkurs dla studentów

Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta B. Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego, we współpracy z Panią Prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej UW, prof. Anną Gizą, organizuje konkurs dla studentów, w którym nagrodą jest sfinansowanie kosztów wyjazdu na Changemaker Student Summit w dniach 28-31.07.2016 r.

Rozwój naszej uczelni potrzebuje inwestycji w studentów i wspierania ich intelektualnego oraz liderskiego potencjału. Dzięki współpracy ze światową siecią ASHOKA U i wchodzącymi w jej skład uczelniami Uniwersytet Warszawski uczestniczy w ważnych procesach projektowania zmian w sposobach organizowania szkolnictwa wyższego.

Link do informacji o konkursie na stronie ISS UW: www.iss.uw.edu.pl/konkurs-dla-studentow-uw-wyjazd-na-changemaker-student-summit-2016

Termin składania wniosków upływa 10 czerwca br.