Nowy numer EduAkcji już na stronie

Najnowsze wydanie czasopisma poświęconego różnym aspektom e-learningu - EduAkcja - » już na stronie! «

W numerze 2(12) 2016 znajdą Państwo artykuły będące efektem XV Konferencji Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka, która odbyła się w czerwcu 2015 roku i której gospodarzem było COME UW. Opublikowane prace dotyczą m.in. modeli kształcenia młodych osób wykluczonych na rynku pracy (tzw. NEETs), analizy potrzeb rozwoju pracowników sektora IT, obszarów stosowalności oprogramowania typu open source w opracowywaniu kursów e-learningowych i wiele innych.

Jednocześnie zapraszamy do nadsyłania artykułów do kolejnego numeru na adres: eduakcja@eduakcja.eu

Zapisz

Zapisz