„Polski z Anią” już na YouTube!

Dopełniacz, przyimek, tryb przypuszcający… Zapraszamy na dedykowany zagranicznym studentom kanał „Polski z Anią” na YouTube, gdzie zawiłości polskiej mowy mogą zgłębiać nie tylko cudzoziemcy, ale i językowi pasjonaci. Dzięki uniwersyteckiemu projektowi „Filmy edukacyjne do nauki języka polskiego jako obcego” powstała seria 10-minutowych filmów udostępnianych w cotygodniowych odsłonach. COME UW współpracowało przy ich nagraniu i montażu.

Trudne i kłopotliwe zagadnienia polszczyzny wyjaśnia w przystępny, lapidarny i zabawny sposób dr Anna Rabczuk z UW. Pomysłodawcą projektu, zrealizowanego w ramach Funduszu Innowacji Dydaktycznych, jest Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” UW

Nowy kanał do nauki języka polskiego spotkał się z entuzjastycznymi komentarzami internatów z całego świata. Tak trzymać!