Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym to jedna z najważniejszych Olimpiad przedmiotowych organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Historia Olimpiady sięga roku 1959, kiedy redakcja "Dookoła Świata" przeprowadziła Ogólnopolską Olimpiadę Szkolnych Lig Quizowych. Od 1991 r. organizuje ją Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie do 2013 r. realizowana była przez Instytut Nauk Politycznych, a od roku szkolnego 2013/2014 organizację Olimpiady przejął Instytut Europeistyki.

Najważniejszym uznaniem dla Laureatów Olimpiady – 30 najlepszych uczestników – są indeksy niemal wszystkich Uniwersytetów w Polsce, otwierające im drogę na wiele kierunków społecznych, ekonomicznych, na prawo a także na kierunkach humanistycznych.

COME UW jest partnerem technologicznym Olimpiady od 2014 r. Jest odpowiedzialne za przygotowanie elektronicznego testu finałowego oraz zapewnia platformę edukacyjną, na której się on odbywa.

Strona internetowa Olimiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - www.owpsw.edu.pl