Szkoła Edukacji

Studia podyplomowe w Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego przeznaczone są dla absolwentów matematyki i filologii polskiej. Są to bezpłatne, dzienne studia podyplomowe dla przyszłych nauczycieli matematyki i języka polskiego.

Studia prowadzone są w trybie dziennym. Ich integralną częścią są codzienne praktyki w szkołach, na różnych szczeblach edukacji oraz zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim. Każdy student znajduje się pod indywidualną opieką tutora – nauczyciela akademickiego prowadzącego zajęcia w Szkole Edukacji. Poza tym, podczas zajęć w szkole, studentowi towarzyszy mentor – nauczyciel języka polskiego lub matematyki.

COME UW zapewnia multimedia i technologie w Szkole Edukacji.

Więcej informacji o studiach: szkolaedukacji.pl