Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej to inicjatywa przeznaczona dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Ma służyć popularyzacji kultury filmowej i komunikacji społecznej zwłaszcza w wymiarze praktycznym wśród młodych ludzi. Szczególny nacisk jest położony na tematykę wykorzystującą dorobek kultury polskiej pod kątem rozwijania umiejętności sytuowania i rozumienia specyfiki rodzimych sztuk audiowizualnych w stosownych kontekstach.

Olimpiada koncentruje się na różnych aspektach komunikacji społecznej, głównie w zakresie oddziaływania za pomocą języka i obrazu. W trakcie Olimpiady uczniowie będą wyrabiać i udoskonalać techniki i zasady tworzenia przekazu językowego i wizualnego oraz konstruowania czytelnej narracji przekazu. Przygotowując się do zmagań konkursowych, uczniowie znacząco poszerzą swoją wiedzę z zakresu kinematografii polskiej i obcej.

Olimpiada składa się z trzech etapów: eliminacji szkolnych, zawodów okręgowych oraz zawodów centralnych. Jej organizatorem jest Filmoteka Narodowa, a COME UW jest partnerem technologicznym. COME UW odpowiedzialne jest za przygotowanie elektronicznych testów na I i II etapie Olimpiady oraz zapewnia platformę edukacyjną, na której się one odbywają.

Strona internetowa Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Zapisz