FOUNDATION YEAR FOR SOCIAL STUDIES, HUMANITIES OR SCIENCE na UW

"Foundation Year For Social Studies, Humanities or Science" to przedsięwzięcie przeznaczone dla absolwentów szkół średnich z zagranicy, którzy chcieliby rozpocząć studia na Uniwersytecie Warszawskim bądź innej polskiej uczelni w roku akademickim 2017/18. Przyszli studenci z Chin spędzą w Warszawie 9 miesięcy, rozwijając umiejętności komunikacyjne w języku angielskim (dla chętnych przewidziana jest także nauka języka polskiego), biorąc udział w seminariach prowadzonych przez specjalistów z wybranych obszarów zainteresowania i korzystając z polskich dóbr kultury. Program szkolenia jest tak skonstruowany, aby wprowadzenie do studiów, liczące w sumie aż 600 godzin, jak najlepiej przygotowało naszych przyszłych studentów do podjęcia nauki na wymarzonym kierunku nauczania.

COME UW, wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu merytorycznym i technicznym e-zajęć z języków obcych, w ramach ww. programu wsparło Szkołę Języków Obcych UW w opracowaniu dwóch kursów języka angielskiego. Kursy te prowadzone będą w roku akademickim 2016/2017 przez wykładowców SzJO UW stacjonarnie oraz zdalnie – na platformie COME.