Uruchamianie e-zajęć

Zapraszamy wykładowców Uniwersytetu Warszawskiego do uruchamiania e-zajęć na naszej platformie. Można ją wykorzystywać m.in. do:

  • prowadzenia zajęć całkowicie on-line lub mieszanych (część on-line, część w sali – w dowolnych proporcjach),
  • internetowego wspomagania zajęć w sali (umieszczanie na platformie materiałów dla studentów, przesyłanie prac zaliczeniowych, testowanie),
  • celów komunikacyjnych i/lub administracyjnych (ogłoszenia dla studentów, fora dyskusyjne, głosowania).

Nasza ogólnouniwerystecka platforma jest połączona z USOS, dzięki czemu ani studenci, ani wykładowcy nie muszą zakładać na niej nowych kont użytkownika - wystarczy się zalogować swoim nr PESEL i hasłem do USOS. W prosty sposób można ściągnąć na platformę listę zapisanych w USOS studentów, wyeksportować oceny, zarządzać grupami zajęciowymi.

Dzięki temu, że administrujemy platformą i stale rozwijamy ją, zapewniamy Państwu na bieżąco aktualizowane, stabilne i bezpieczne narzędzie wspomagające dydaktykę. Centralizacja platformy umożliwia kompleksową obsługę techniczną e-learningu prowadzonego we wszystkich jednostkach Uniwersytetu Warszawskiego.

Zapraszamy do zgłaszania swoich zajęć tutaj: Formularz zamawiania e-zajęć

Jednocześnie proponujemy Państwu:

  • przygotowanie filmów, nagrań, animacji, prezentacji, stron internetowych,
  • współpracę przy opracowywaniu zajęć w ramach Funduszu Innowacji Dydaktycznych,
  • współpracę przy przygotowywaniu i prowadzeniu projektów edukacyjnych, badań, kursów, szkoleń i studiów podyplomowych w części e-learningowej.

Przypominamy też, że e-zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim mogą prowadzić osoby, które odbyły nasze szkolenie z zakresu podstaw e-learningu.