Studia podyplomowe "Biznes i Polityka Chin" (Business Law & Business Development of China)

Studia podyplomowe "Biznes i Polityka Chin" (Business Law & Business Development of China) to dwujęzyczne, zaoczne studia podyplomowe, które koncentrują się na podstawowych zagadnieniach z zakresu prawa, handlu, inwestycji, biznesu, jak również obecności i współdziałania w tych obszarach partnerów europejskich i chińskich. Ważne miejsce w procesie edukacji zajmują odniesienia do problematyki dialogu międzykulturowego, ale w oparciu o wiedzę i znajomość zagadnień dotyczących prawa chińskiego, specyfiki inwestycji w Chinach i różnic w systemach prawno-ekonomicznych miedzy państwami Starego Kontynentu a Chinami. Znaczna część zajęć poświęcona jest kwestiom praktycznego wykorzystania zdobywanej wiedzy w dziedzinie handlu i biznesu Chin. Kluczowym elementem kształcenia na studiach jest kurs języka chińskiego zakładający naukę podstawowych zwrotów niezbędnych przy negocjacjach i współpracy z partnerami chińskimi.

Studia są wynikiem międzynarodowego grantu Unii Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci: Transfer Innowacji. Jednostką prowadzącą studia ze strony Uniwersytetu Warszawskiego jest Instytut Stosunków Międzynarodowych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW (dawniej Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych). Partnerami w projekcie są: Vrije Universiteit Brussel, University of Chester oraz Akademickie Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej.

COME UW udostępniło platformę e-learningową na potrzeby studiów, przygotowało multimedialne materiały dydaktyczne oraz przeszkoliło kadrę dydaktyczną z wykorzystania platformy.

Strona internetowa studiów: http://chinastudy.pl