Zapisy na szkolenia dla administracji oraz z SAP

Szkolenia dla pracowników administracji UW na dobre wpisały się w kalendarz akademicki naszej Uczelni. Nowością są szkolenia z modułów SAP takich jak: kadry, płace, finanse i księgowość, przeznaczone przede wszystkim dla pracowników kwestury i biura spraw pracowniczych. Zapisy na wymienione szkolenia oraz wybrane materiały edukacyjne zostały udostępnione na naszej platformie e-learningowej.

Wszyscy pracownicy administracyjni UW mają do dyspozycji w drugim półroczu 2016 r. 20 ogólnodostępnych szkoleń. Wśród nich bardzo popularne: z pierwszej pomocy, języka angielskiego na różnych poziomach nauczania, efektywnego wykorzystania czasu pracy, czy szkolenie ze zmian w ustawie PZP. Wspomniane szkolenia językowe są wzbogacone o część zdalną – kursanci mają możliwość korzystania z dodatkowych materiałów, np. nagrań regularnie udostępnianych przez lektora.

Zapisy na te szkolenia odbywają się na platformie COME UW, w przygotowanym do tego celu zasobie „Szkolenia dla administracji”. Dostęp do niego wymaga zalogowania za pomocą konta USOS albo konta założonego wprost na platformie się (instrukcja logowania). Prócz formularzy zapisów na konkretne szkolenia, są tam również dostępne wszelkie inne informacje dotyczące szkoleń, dlatego zachęcamy Państwa do wcześniejszego zalogowania się i śledzenia strony. Szczegółowe informacje na temat procedury rejestracji dostępne są w regulaminie szkoleń.

Drugi rodzaj szkoleń dotyczy SAP, czyli zintegrowanego systemu zarządzania. Uczelnia uzyskała na ten cel dofinansowanie z funduszy unijnych. System SAP jest szeroko rozpowszechniony w instytucjach (także badawczych i edukacyjnych) na całym świecie. Obecnie ruszyły zapisy na platformie e- learningowej COME UW na szkolenia SAP m.in. z modułów takich jak: rachunkowość, kasa, obsługa magazynów i proces zakupowy, kontroling i system projektowy, obsługa kadrowa. Kursy planowane są częściowo w formie on-line, a wybrane materiały są już dostępne na naszej platformie.

Zapisy dostępne są na platformie COME UW i wymagają zalogowania się kontem USOS.