Kompetencje pracy z młodzieżą - konferencja w formule open space

Jakie wyzwania stawia przed nami współczesna młodzież i jej otoczenie? Jakiej wiedzy i jakich umiejętności potrzebujemy, aby dobrze współpracować z młodymi ludźmi i przekazywać im jak najwięcej? - to główne pytania, jakie postawiono przed uczestnikami konferencji pt. „Kompetencje pracy z młodzieżą”, zorganizowanej przez Instytut Edukacji Społecznej.
Na spotkaniu, w którym uczestniczyłyśmy, pogłębiono tematykę zapoczątkowaną podczas wiosennej konferencji Instytutu, w czasie której przeanalizowano wyzwania, przed jakimi staje współczesna młodzież. Tym razem uczestnicy konferencji przeanalizowali sytuację od strony osób na co dzień współpracujących z młodzieżą, zwracając szczególną uwagę na potrzebę ciągłego rozwijania niezbędnych kompetencji.
Nietypowa formuła konferencji (Open Space) pozwoliła uczestnikom poczuć się współtwórcami tego wydarzenia poprzez sformułowanie pytań i tematów dyskusji, przedyskutowanie ich w grupach, wspólne szukanie odpowiedzi, a następnie na wyciągnięcie wniosków. Na liście tematów znalazły się m. in.:

  • rola nauczyciela w sytuacjach edukacyjno-wychowawczych,
  • zmiany zachodzących w relacji uczeń-nauczyciel,
  • wykorzystanie narzędzi z zakresu nowych technologii w procesie edukacji,
  • wykorzystanie dostępnych kanałów komunikacyjnych w pracy z młodzieżą,
  • przygotowanie osób współpracujących z młodzieżą do kształcenia odpowiedzialnych liderów.

Tematami, do których powracała dyskusja były również: motywacja, budowanie relacji, tolerancja, czy wielokulturowość. Wnioski, jakie udało się sformułować podczas konferencji, udostępniono na stronie organizatorów.

Autorzy: Justyna Jonatowska i Anna Barbasiewicz