Medale 200-lecia w COME UW

Mamy zaszczyt poinformować, że Medalami 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego zostało uhonorowanych czworo pracowników COME UW: dr Izabella Bednarczyk-Bochenek, dr Tomasz Krawczyk, mgr Anna Barbasiewicz oraz Paweł Kozłowski.

Wszyscy oni w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju jednostki, działając jednocześnie na rzecz całego Uniwersytetu. Dr Izabella Bednarczyk-Bochenek (Dyrektor COME UW) koordynuje prace związane z rozwojem i upowszechnianiem na Uniwersytecie wykorzystania nowych technologii w edukacji. Dr Tomasz Krawczyk (Zastępca Dyrektora) zabiega z sukcesem o edukacyjne projekty (finansowane m.in. z funduszy unijnych) realizowane przez COME UW. Natomiast Paweł Kozłowski (Pełnomocnik Dyrektora ds. informatycznych) oraz Anna Barbasiewicz (specjalista naukowo-techniczny) wspierali od października 2015 roku Uniwersytet Warszawski w przygotowaniu obchodów 200-lecia, których punktem kulminacyjnym są listopadowe wydarzenia - w tym uroczyste wręczenie medali w dniach 23 i 30 listopada.

Wyróżnionym serdecznie gratulujemy!