Edukacja medialna – dla kogo, po co, jak?

Grafika prezentuje aplikacje, które można wykorzystać w przygotowaniu prostych grafik i gier edukacyjnych.

Można śmiało powiedzieć, że w dzisiejszych czasach znaczna większość społeczeństwa na co dzień korzysta z Internetu, smartfona, laptopa… Mogłoby się wydawać, że używając ogólnodostępnych narzędzi tak często, automatycznie stajemy się ekspertami w wykorzystywaniu mediów do przeróżnych celów. Niestety to tak nie działa ;-) Komu zatem ma służyć i jakie ma zadanie rozwijająca się dziedzina zwana edukacją medialną? W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie wybrałyśmy się na spotkanie „Jak wykorzystywać edukację medialną w edukacji kulturalnej”, zorganizowane przez Fundację Nowoczesna Polska. Spotkanie, które odbyło się 15 grudnia 2016 roku w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, miało na celu podsumowanie projektu „Warszawscy Liderzy Edukacji Medialnej”. W ramach tego projektu eksperci Fundacji przeszkolili osoby zainteresowane edukacją medialną m.in. z metodyki prowadzenia zajęć mających na celu kształtowanie umiejętności kreatywnego korzystania z mediów oraz z technik wzmacniania kompetencji w korzystaniu z zasobów cyfrowych u dzieci, młodzieży i dorosłych.

Spotkanie składało się z trzech części:

  • prezentacji tzw. dobrych praktyk, czyli przedstawienie najistotniejszych doświadczeń zdobytych w trakcie realizacji projektu,

  • dyskusji o potrzebach wdrażania edukacji medialnej.

Narzędzia zaprezentowane i przetestowane na szkoleniu okazały się niezwykle przydatne i proste w obsłudze – w kilka minut każdy uczestnik przygotował swoją kartkę świąteczną. Oto rezultaty:

Kartka świąteczna przygotowana za pomocą programu graficznego Canva   Kartka świąteczna przygotowana za pomocą programu graficznego Canva

Z kolei dzięki aplikacji LearningApps uczestnicy szkolenia przygotowali różnego rodzaju quizy i gry edukacyjne. Poniższe przykłady nie są na poziomie akademickim, ale zachęcamy do zabawy, aby zobaczyć, jakiego rodzaju urozmaicenie zajęć dydaktycznych można przygotować w prosty sposób, wykorzystując ogólnodostępne zasoby :)

Relacje z dobrych praktyk dotyczyły podjętych działań mających na celu edukację w zakresie wyszukiwania, wybierania i weryfikowania informacji zdobytych w Internecie, kreowania własnego wizerunku w sieci oraz prywatności i bezpiecznego zachowania w niej, prawa autorskiego i legalnych działań w mediach. Projekty były skierowane do różnych grup wiekowych o różnych kompetencjach w korzystaniu z urządzeń i zasobów cyfrowych.

Dyskusja, w trakcie której rozważano zasadność oraz możliwości stosowania edukacji medialnej, zakończyła się jednomyślnym wnioskiem – zdecydowanie warto zdobywać i przekazywać wiedzę o mediach i poprzez media.

LINK do relacji na stronie Fundacji Nowoczesna Polska.

Autor: Justyna Jonatowska